Lesreglement 2024

Om misverstanden te voorkomen, hebben de trainers een lesreglement opgesteld.

 

 • Een lesuur duurt 60 minuten.
 • De lesdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en eventueel zaterdag.
 • De 3 perioden dat er lesgegeven wordt zijn:
  • Zomer: 26 februari t/m 12 juli
  • Najaar: 26 augustus t/m 30 november
  • Winter: 2 december t/m 15 februari
 • Kosten voor de zomerperiode 2024: (Aantal weken is bij benadering van eventueel uitval of eventuele extra lessen.)

Zomerperiode duur van 16 weken

Privé les half uur 440 euro
Privé les uur 880 euro
Duo les half uur 225 euro
Duo les uur 450 euro
Groepsles 3 personen 310 euro
Groepsles 4 personen 240 euro
Groepsles 5 personen 195 euro
Groepsles 6 personen 165 euro
Groepsles 7 personen 145 euro
Groepsles 8 personen 130 euro
 •  De cursist of groep geeft een maand voor het einde van een van de 3 perioden door aan de trainer als zij willen stoppen.
 • De kosten voor competitielessen jeugd (rood, oranje, groen en geel) worden betaald door VLTC, op een eigen bijdrage van 50 euro per lesperiode van 10 weken na, en bij voldoende inschrijvingen.
 • De kosten voor competitielessen senior zijn € 550 per 10 lessen, ongeacht bij welke trainer. Met uitzondering van een trainer in opleiding (i.o.), dan zijn de kosten per lesuur € 35,-.
 • Om lessen te kunnen volgen dient de cursist in beginsel lid te zijn van VLTC, tenzij er introductielessen worden gevolgd.
 • Voor lessen buiten geldt een regenregeling: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van de cursist, de tweede voor rekening van de trainer, de derde voor de cursist enz. Uitzondering: als er in de winterperiode door winterse omstandigheden er een langere tijd geen les kan worden gegeven worden er minimaal 6 van de 10 lesweken betaald.
 • Wanneer na meer dan 30 minuten de les wordt gestaakt in verband met de weersomstandigheden, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald.
 • Ziekte of afwezigheid van de cursist zijn voor rekening van de cursist. In overleg kan ook wel een invaller geregeld worden (tussen trainer en groep). Verrekening van de leskosten vindt plaats tussen de cursist en de invaller.
 • Bij ziekte of afwezigheid van de cursist dient deze zich minimaal 2 uur voor aanvang van de les af te melden.
 • Er wordt naar gestreefd om iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Bij verandering ten opzichte van de gewenste groepsgrootte, wordt er voor de start contact opgenomen met de cursist om te overleggen over een van de onderstaande oplossingen.
 • De lesprijs per persoon wordt verhoogd
 • Het aantal lessen worden minder
 • Er wordt geen lesgegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties, behalve de tweede week van de meivakantie (eventueel inhaallessen), tenzij anders wordt afgesproken.
 • Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk.
 • De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.
 • In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de trainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 • De trainer zal uiterlijk 1 week voorafgaand aan de start van de lessen telefonisch of per email (eventueel ook per app) berichten in welke groep de cursist geplaatst wordt.
 • Cursisten gaan er mee akkoord dat zij e-mails krijgen over lessen, evenementen en andere activiteiten die VLTC of de trainer onderneemt.
 • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.