UITLEG LADDERCOMPETITIE

Bij VLTC zijn actieve laddercompetities. Iedereen met ieder niveau kan meedoen. Iedereen die meespeelt vindt het leuk om te spelen tegen spelers van een ander niveau. Plezier met een wedstrijdelement is het uitgangspunt.

Er zijn 2 laddercompetities:

  • Single Ladder (M/V)
  • Dames ladder

De laddercompetitie start op 1 juli 2024. Vanaf 1 juli 2024 kun je niet meer inschrijven via de website of de VLTC-App. Je kunt nog wel meedoen, maar je start dan onderaan de ladder. Wil je meedoen aan de laddercompetitie? Stuur een mailtje ladder@vltconline.nl of een whatsapp bericht aan Ron Trooster (06-54 284 204).

Voor het starten van de laddercompetitie wordt een indeling gemaakt. Afhankelijk van de lengte van de ladder kun je een aantal mensen boven je uitdagen om een wedstrijd te spelen. Win je, dan neem je de plaats in van degene tegen wie je hebt gespeeld. Uitdagen, uitslagen vastleggen en -bevestigen kun je doen via de VLTC-app of  de website.

De laddercompetitie start op 1 maart 2023. De ladder eindigt op 29 januari 2024. Dan worden de finaleplaatsen bepaald en de finales worden op de opendag gespeeld. Inschrijven kan eigenlijk altijd. Als de ladder al is begonnen start je onderaan de ladder. In de single ladder (m/v) mag je deelnemers die tot 5 plaatsen hoger genoteerd staan uitdagen. In de damesladder en de dubbelladder mag je deelnemers die tot 4 plaatsen hoger genoteerd staan uitdagen.

Voor de start wordt een indeling gemaakt op basis van ranking (de laagste in ranking bovenaan). Desgewenst kun je bij de organisatie aangeven dat je onderaan de ladder wilt starten. Let op: Dagleden en jeugd kunnen niet in de avond afhangen. Zij zijn welkom om mee te ladderen, maar bedenk dat het lastig kan zijn om een afspraak te maken. 

Zo wordt de winnaar van de competitie bepaald: Op 29 januari 2024 wordt bepaald welke deelnemers het hoogst genoteerd staan. In de single ladder (m/v) worden de 10 hoogst genoteerde deelnemers verdeeld over 2 poules en spelen 4 wedstrijden. In de damesladder en in de dubbelladder worden de 8 hoogst genoteerde deelnemers verdeeld over 2 poules en spelen 3 wedstrijden. Iedereen speelt binnen de poule tegen elkaar. De winnaars van de poule spelen een finalewedstrijd op de open dag. 

Je kunt je inschrijven voor de laddercompetitie bij de betreffende ladder (door in te loggen op de website). Je kunt ook een mail sturen naar ladder@vltconline.nl

Het is de bedoeling dat na het uitdagen de wedstrijd binnen 3 weken wordt gespeeld. Als de wedstrijd niet binnen 3 weken wordt gespeeld, dan wint de uitdager. Na het spelen van de wedstrijd dienen de deelnemers de uitslag zo spoedig mogelijk te noteren en in de App of op de website  te bevestigen. Dit is noodzakelijk voor een soepele doorstroming in de ladder. De organisatie kan ingrijpen als het uitdagen te lang duurt of als wedstrijden niet worden bevestigt. Houdt rekening bij het uitdagen met elkaars vakantie! Als de tegenstander met vakantie is en aansluitend ga je zelf met vakantie, vraag dan aan de organisatie of de uitdaging ongedaan kan worden gemaakt. Het is niet toegestaan om een invaller te regelen, tenzij de tegenstanders daar meer akkoord gaan. Mocht na het uitdagen van een deelnemer blijken dat het lastig is om een afspraak te maken met elkaar dan kan in onderling overleg worden besloten de uitdaging te annuleren. Stuur daarvoor een mail naar ladder@vltconline.nl

LADDERCOMPETITIE DUBBELSPEL SPELREGELS

Kijk op de ladder op de website of in de ClubApp en kies iemand die je uit kan dagen.

  • Ieder team heeft een aanvoerder. De aanvoerder kan uitdagen en uitgedaagd worden. Op de website worden de teams vermeld.
  • Daag het team uit via de App of de website. Samen met je tegenstanders bepaal je een dag en een tijdstip waarop je de wedstrijd gaat spelen (binnen 3 weken).
  • De uitdager zorgt voor de tennisballen.
  • Speel een gewone wedstrijd om 2 gewonnen sets (3e set: super tiebreak)
  • Na de wedstrijd vullen de uitdagers de uitslag van de wedstrijd (de uitslag wordt genoteerd in gewonnen sets) in de VLTC App. Automatisch zal de wedstrijd op de website gepubliceerd worden. Winnen de uitdagers, dan wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliezen de uitdagers, dan gebeurt er niets.
  • Een invaller is niet toegestaan, tenzij de tegenstanders daar akkoord mee gaan.
  • In geval van langdurige blessure of afwezigheid kan een teamlid op aanvraag bij de laddercoördinators worden vervangen.

AANVULLENDE REGELS

De wedstrijd kan niet gespeeld worden tijdens competities of interne activiteiten. Als een uitgedaagd koppel niet binnen 3 weken de uitdaging kan aangaan, wisselen zij van positie in de ladder. Lukt het niet om een afspraak te maken, dan kan in onderling overleg worden besloten om de uitdaging ongedaan te maken. Wanneer jullie iemand hebben uitgedaagd en niet hebben gewonnen, mag je niet direct hetzelfde team weer uitdagen. Hier moet minimaal een maand, of een andere ladderwedstrijd tussen zitten. Hetzelfde geldt wanneer jullie zijn uitgedaagd en verloren hebben. Komt één van de teams zonder bericht niet (compleet) opdagen op het afgesproken tijdstip, dan verliezen zij de wedstrijd. Er mag per team maximaal 1 ladderwedstrijd per week worden gespeeld.

Teams die zich na de start van de laddercompetitie aanmelden, zullen onderaan de ladder worden toegevoegd.

Bij blessures en overige gevallen beslist de laddercoördinator.

Wil je meedoen aan de laddercompetitie en je weet niet hoe je moet inloggen op de website of in de ClubApp, neem dan contact op met één van de laddercoördinators: Bram Janssens, Wilfred Segers en Ron Trooster.

Ladder competitie Overzicht