Laddercompetitie

UITLEG LADDERCOMPETITIE

De laddercompetitie heeft tot doel, om degene die een single wedstrijd tennis wil spelen, hiermee in de gelegenheid te stellen.

De laddercompetitie start op 1 juli 2024. De laddercompetitie eindigt op 15 juni 2025. De beste 10 deelnemers worden onderverdeeld in 2 poules. Iedereen speelt binnen de poule tegen iedereen. De poulewinnaars spelers tijdens de clubkampioenschappen 2025 een finalewedstrijd tegen elkaar. Inschrijven kan altijd, maar als de laddercompetitie is gestart begin je onderaan de ladder. Voor de laddercompetitie begint wordt een indeling gemaakt op basis van ranking. De beste in ranking start onderaan de ladder, de slechtste in ranking start bovenaan de ladder. Desgewenst kun je bij de organisatie opgeven dat je onderaan de ladder wilt starten. In de ladder mag je deelnemers die tot 5 plaatsen hoger genoteerd staan uitdagen. In de damesladder en dubbelladder mag je deelnemers uitdagen die maximaal 4 plaatsen hoger staan.

Let op: Dagleden en jeugd kunnen niet in de avond afhangen. Zij zijn welkom om mee te ladderen, maar bedenk dat het lastig kan zijn om een afspraak te maken. Als de tegenspeler alléén in de avond kan spelen, dan wordt een walkover gegeven in het nadeel van het dag- of jeugdlid.

Op 15 juni 2025 wordt bepaald welke 10 deelnemers de hoogste plek bezetten. (in de damesladder de beste 8 deelnemers). Deze deelnemers worden door de commissie incognito onderverdeeld in 2 poules. Alle deelnemers spelen tegen elkaar. De winnaars van beide poules spelen tijdens de clubkampioenschappen tegen elkaar voor de titel.

Je kunt je inschrijven voor de laddercompetitie door een mail te sturen naar ladder@vltconline.nl 

Het is de bedoeling dat na het uitdagen de wedstrijd binnen 3 weken wordt gespeeld. Als de wedstrijd niet binnen 3 weken wordt gespeeld, dan wint de uitdager. De week van het open toernooi en de week van het clubkampioenschap tellen niet mee. Als de banen gesloten zijn telt die tijd eveneens niet mee. Na het spelen van de wedstrijd dienen de deelnemers de uitslag zo spoedig mogelijk te noteren in de App of op de website  te bevestigen. Dit is noodzakelijk voor een soepele doorstroming in de ladder. De organisatie kan ingrijpen als het uitdagen te lang duurt of als wedstrijden niet worden bevestigt. Houdt rekening bij het uitdagen met elkaars vakantie! Als de tegenstander met vakantie is en aansluitend ga je zelf met vakantie, vraag dan aan de organisatie of de uitdaging ongedaan kan worden gemaakt. 

Mocht na het uitdagen van een deelnemer blijken dat het lastig is om een afspraak te maken met elkaar dan kan in onderling overleg worden besloten de uitdaging te annuleren. Stuur daarvoor een mail naar ladder@vltconline.nl

 

LADDERCOMPETITIE SPELREGELS

Kijk op de ladder op de website of in de ClubApp en kies iemand die je kan uitdagen. Potentieel zijn dat de 5 deelnemers (dames: 4 deelnemers) die boven jou op de ladder staan.

  • Daag hem of haar uit via de App of de website. Samen met je tegenstander bepaal je een dag en een tijdstip waarop je de wedstrijd gaat spelen (binnen 3 weken).
  • De uitdager zorgt voor de tennisballen.
  • Speel een gewone wedstrijd om 2 gewonnen sets.
  • Na de wedstrijd vult de uitdager/uitdaagster de uitslag van de wedstrijd de stand in de VLTC App. Automatisch zal de wedstrijd op de website gepubliceerd worden. Wint de uitdager/uitdaagster, dan wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliest de uitdager/uitdaagster, dan gebeurt er niets.

 AANVULLENDE REGELS

De wedstrijd kan niet gespeeld worden tijdens competities of interne activiteiten. Als een uitgedaagde speler/speelster niet binnen 3 weken de uitdaging kan aangaan, wisselt hij/zij van positie in de ladder met de uitdager. Lukt het niet om een afspraak te maken, dan kan in onderling overleg worden besloten om de uitdaging te annuleren.

Wanneer je iemand hebt uitgedaagd en niet hebt gewonnen, mag je niet direct dezelfde speler weer uitdagen. Hier moet minimaal een maand, of een andere ladderwedstrijd tussen zitten. Hetzelfde geldt wanneer je uitgedaagd bent en verloren hebt. Komt één van de twee spelers zonder bericht niet opdagen op het afgesproken tijdstip, verliest hij de wedstrijd.

Er mag per persoon maximaal 1 ladder wedstrijd per week worden gespeeld.

Leden die zich na de start van de laddercompetitie aanmelden, zullen onderaan de ladder worden toegevoegd.

De ladder wordt ieder jaar opnieuw op speelsterkte ingedeeld waarbij de sterkte speelsterktes onderaan de ladder moeten beginnen. De speler/speelster die tijdens de open dag bovenaan de ladder staat wint de laddercompetitie en mag zich de ladderkoning of ladderkoningin noemen!

Bij blessures en overige gevallen beslist de laddercoördinator.

Wil je meedoen aan de laddercompetitie en je weet niet hoe je moet inloggen op de website of in de ClubApp, neem dan contact op met laddercoördinator Ron Trooster.

Ladder competitie Overzicht