Lesreglement

Om misverstanden te voorkomen, hebben de trainers een lesreglement opgesteld.

• Een lesuur duurt 60 minuten.

• De Lesdagen zijn maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag.

• De 3 perioden dat er lesgegeven wordt zijn:

• begin maart – begin zomervakantie

• einde zomervakantie t/m begin december

• begin december t/m eind februari

• De cursist of groep geeft een maand voor het einde van een van de 3 perioden door aan de trainer als zij willen stoppen.

• De kosten per lesuur zijn € 47 voor junioren (ongeacht de trainer).

• De kosten per lesuur zijn € 47 voor senioren (ongeacht de trainer).

• De kosten voor competitielessen jeugd (oranje, groen en geel) worden betaald door VLTC, op een eigen bijdrage van 50 euro per lesperiode na.

• De kosten voor competitielessen senior zijn € 47 per uur (ongeacht de trainer)

• Om lessen te kunnen volgen dient de cursist in beginsel lid te zijn van VLTC, tenzij er introductielessen worden gevolgd.

• Voor lessen buiten geldt een regenregeling: Bij onwerkbaar weer of onbespeelbare banen komt de eerste les voor rekening van de cursist, de tweede voor rekening van de trainer, de derde voor de cursist enz. Uitzondering: In de winter geldt dat bij afname van 10 lesweken buiten er minimaal 6 betaald moeten worden.

• Wanneer na meer dan 30 minuten de les wordt gestaakt in verband met de weersomstandigheden, dan zal die les worden beschouwd als zijnde gegeven.

• Bij ziekte of afwezigheid van de trainer wordt de les ingehaald.

• Ziekte of afwezigheid van de cursist zijn voor rekening van de cursist. In overleg kan ook wel een invaller geregeld worden (tussen trainer en groep). Verrekening van de leskosten vindt plaats tussen de cursist en de invaller.

• Bij ziekte of afwezigheid van de cursist dient deze zich minimaal 2 uur voor aanvang van de les af te melden.

• Er wordt naar gestreefd om iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Bij verandering van 4 naar 2 of 3 personen wordt voor de start van de eerste les contact opgenomen met de cursist.

• Er wordt geen lesgegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties, behalve de tweede week van de meivakantie (eventueel inhaallessen), tenzij anders wordt afgesproken.

• Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk.

• De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten.

• In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de trainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.

• De trainer zal uiterlijk 1 week voorafgaand aan de start van de lessen telefonisch of per email (eventueel ook per app) berichten in welke groep de cursist geplaatst wordt.

• Cursisten gaan er mee akkoord dat zij emails krijgen over lessen, evenementen en andere activiteiten die VLTC of de trainer onderneemt.

• De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.