UITLEG LADDERCOMPETITIE

De laddercompetitie heeft tot doel, om degene die een dubbel wedstrijd tennis wil spelen, hiermee in de gelegenheid te stellen. Anders dan in het enkelspel heeft het systeem waar we bij VLTC gebruik van maken geen faciliteit om een laddercompetitie voor dubbelspelers op te zetten. Om toch van het systeem gebruik te maken, wordt één van de dubbelspelers ingeschreven. Deze speler is de aanvoerder en alléén deze speler kan uitdagen en uitgedaagd worden. Je speelt met een team van maximaal 3 spelers. Dames, heren, mixen, alles mag! Er is gekozen voor een team van 3 spelers, zodat de afspraak met het andere team wat soepeler kan verlopen. De teams worden op de website vermeld.

De laddercompetitie start op zodra door de overheid wordt toegestaan om wedstrijden te spelen. De ladder eindigt op de open dag in 2022. Inschrijven kan eigenlijk altijd. Als de ladder al is begonnen start je onderaan de ladder. In de ladder mag je deelnemers die tot 4 plaatsen hoger genoteerd staan uitdagen. 

Voor de start wordt een indeling gemaakt op basis van ranking (de laagste in ranking bovenaan). Desgewenst kun je bij de organisatie aangeven dat je onderaan de ladder wilt starten. Let op: Dagleden en jeugd kunnen niet in de avond afhangen. Zij zijn welkom om mee te ladderen, maar bedenk dat het lastig kan zijn om een afspraak te maken. 

Zo wordt de winnaar van de competitie bepaald: Op 31 januari 2021 wordt bepaald welke 8 teams de hoogste plek bezetten. Deze 8 deelnemers worden ingeloot en spelen binnen 3 weken (uiterlijk op zondag 21 februari) een kwart finale wedstrijd. Bij winst spelen zij een halve finale wedstrijd (uiterlijk op zondag 21 maart). Vervolgens bij winst een finalewedstrijd op de open dag. 

Je kunt je inschrijven voor de laddercompetitie bij de betreffende ladder (door in te loggen op de website). Je kunt ook een mail sturen naar ladder@vltconline.nl

Het is de bedoeling dat na het uitdagen de wedstrijd binnen 3 weken wordt gespeeld. Als de wedstrijd niet binnen 3 weken wordt gespeeld, dan wint de uitdager. Na het spelen van de wedstrijd dienen de deelnemers de uitslag zo spoedig mogelijk te noteren en in de App of op de website  te bevestigen. Dit is noodzakelijk voor een soepele doorstroming in de ladder. De organisatie kan ingrijpen als het uitdagen te lang duurt of als wedstrijden niet worden bevestigt. Houdt rekening bij het uitdagen met elkaars vakantie! Als de tegenstander met vakantie is en aansluitend ga je zelf met vakantie, vraag dan aan de organisatie of de uitdaging ongedaan kan worden gemaakt. Het is niet toegestaan om een invaller te regelen, tenzij de tegenstanders daar meer akkoord gaan. Mocht na het uitdagen van een deelnemer blijken dat het lastig is om een afspraak te maken met elkaar dan kan in onderling overleg worden besloten de uitdaging te annuleren. Stuur daarvoor een mail naar ladder@vltconline.nl

LADDERCOMPETITIE DUBBELSPEL SPELREGELS

Kijk op de ladder op de website of in de ClubApp en kies iemand die je uit kan dagen. Potentieel zijn dat de 4 koppels die boven jullie op de ladder staan.

  • Ieder team heeft een aanvoerder. De aanvoerder kan uitdagen en uitgedaagd worden. Op de website worden de teams vermeld.
  • Daag het team uit via de App of de website. Samen met je tegenstanders bepaal je een dag en een tijdstip waarop je de wedstrijd gaat spelen (binnen 3 weken).
  • De uitdager zorgt voor de tennisballen.
  • Speel een gewone wedstrijd om 2 gewonnen sets (3e set: super tiebreak)
  • Na de wedstrijd vullen de uitdagers de uitslag van de wedstrijd (de uitslag wordt genoteerd in gewonnen sets) in de VLTC App. Automatisch zal de wedstrijd op de website gepubliceerd worden. Winnen de uitdagers, dan wisselen de spelers van plaats op de ladder. Verliezen de uitdagers, dan gebeurt er niets.
  • Een invaller is niet toegestaan, tenzij de tegenstanders daar akkoord mee gaan.
  • In geval van langdurige blessure of afwezigheid kan een teamlid op aanvraag bij de laddercoördinators worden vervangen.

AANVULLENDE REGELS

De wedstrijd kan niet gespeeld worden tijdens competities of interne activiteiten. Als een uitgedaagd koppel niet binnen 3 weken de uitdaging kan aangaan, wisselen zij van positie in de ladder. Lukt het niet om een afspraak te maken, dan kan in onderling overleg worden besloten om de uitdaging ongedaan te maken. Wanneer jullie iemand hebben uitgedaagd en niet hebben gewonnen, mag je niet direct hetzelfde team weer uitdagen. Hier moet minimaal een maand, of een andere ladderwedstrijd tussen zitten. Hetzelfde geldt wanneer jullie zijn uitgedaagd en verloren hebben. Komt één van de teams zonder bericht niet (compleet) opdagen op het afgesproken tijdstip, dan verliezen zij de wedstrijd. Er mag per team maximaal 1 ladderwedstrijd per week worden gespeeld.

Teams die zich na de start van de laddercompetitie aanmelden, zullen onderaan de ladder worden toegevoegd.

Bij blessures en overige gevallen beslist de laddercoördinator.

Wil je meedoen aan de laddercompetitie en je weet niet hoe je moet inloggen op de website of in de ClubApp, neem dan contact op met één van de laddercoördinators: Bram Janssens, Wilfred Segers en Ron Trooster.

Downloads:

Ladder competitie Overzicht