Contributie 2022

Binnenkort worden de facturen voor de contributie voor 2022 verstuurd. De contributieis aangepast op basis van de Jaarmutatie consumentenprijsindex (CPI) van 2020. De contributie voor 2022 zien er als volgt uit:

Contributievormen en tarieven

Donateur €   25,00
Junior t/m  8 €   41,50 *
Junior 9 t/m 14 €   61,80 *
Junior 15 t/m 17 € 102,80 *
Daglid / studentenlid met bardienst € 143,80
Daglid / studentenlid afkoop bardienst € 208,80
Seniorlid met bardienst € 195,50
Seniorlid afkoop bardienst € 260,50
Introducee €     5,00

 * Als beide ouders lid zijn dan krijgen de kinderen 50% korting.

Vragen?

Heb je vragen over je lidmaatschap of de contributie, neem dan contact op met de ledenadministratie

Nieuws Overzicht