Een goed 2021 gewenst

 Jammer genoeg waren we dit jaar niet in de gelegenheid om onze traditionele nieuwjaarsreceptie te houden.

 Helaas geen champagne en geen oliebollen van Wout en Bart, ter afsluiting van de kerstvakantie. I.p.v. na de kerstvakantie weer aan het werk of naar school te gaan, zitten we nog steeds opgezadeld met een Lockdown en beperkende maatregelen.

 Het corona virus heeft ons diep getroffen in 2020 en raakt ons nog steeds.

Tijdens de clubkampioenschappen hadden we nog even hoop dat we naar de oude situatie terug konden. Ceremonieel hebben we bij aanvang onze slagkracht gedemonstreerd. We hadden een groot houtblok staan. Hierop gaven we een klap met een hamer voor het inspelen op de crisissituatie, een klap voor het realiseren van de nieuwe toplaag, een klap voor de nieuwe inrichting van ons clubgebouw en een klap voor de samenwerking met TV Holy. Als laatste gaven we een klap voor de clubkampioenschappen, een van de weinige evenementen dit jaar, waarvan we enorm hebben genoten.

Hierna kwamen er voor veel sporten beperkingen, maar binnen VLTC genieten we nog steeds van onze tennissport.

Nog even niet; zo gaan we 2021 in! Er zal nog veel van ons gevraagd worden. Voor veel leden zal deze tijd moeilijk zijn. Geen knuffels, geen vertier en geen evenementen. Maar ook voor onze ondernemers die in onzekerheid zijn over hun voortbestaan.

Maar er schijnt licht. Er is een vaccin! Het zal nog wel even duren voordat dit zijn uitwerking krijgt. Maar ik ben heel optimistisch dat we in dit jaar weer veel van onze verworvenheden zullen terugkrijgen. Tot die tijd verwacht ik dat we binnen VLTC  in gezamenlijkheid, eendrachtig, met veerkracht en geduld toeleven naar ons nieuwe normaal!

Namens het bestuur wens ik jullie een gezond, sportief en gelukkig nieuwjaar!

Hans van Setten

 

 

Nieuws Overzicht