Vertrouwenspersoon voor VLTC

Marjon van der Meer is vertrouwenspersoon voor VLTC geworden. Marjon is te bereiken via vertrouwenspersoon@vltconline.nl 

Wat is een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon is er voor als je ergens mee zit en/of vragen hebt. De vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersoon is geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 

Wij willen een tennisvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenspersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen die bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij zorgt voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de KNLTB) bij een incident binnen de vereniging.

Nieuws Overzicht