Onze eerste digitale ALV voor VLTC

 

Op 18 mei was het dan zo ver. Na vele uren van voorbereiding heeft VLTC de eerste digitale ALV beleefd met 39 deelnemers in Microsoft Teams. Nadat Peter alle deelnemers een voor een welkom heeft geheten begon de ALV om 20:06 in het digitale clubhuis van VLTC. De notulen zullen binnenkort doorgestuurd worden, maar graag informeren we je alvast over de belangrijkste zaken die besproken zijn en geven we je een beeld van de ALV. 

Bijzonder aan de ALV was dat het oorspronkelijke verhaal dat het bestuur wilde vertellen vooraf aan alle leden was toegezonden en iedereen heeft zijn vragen vooraf per mail kunnen stellen. Er werd in de ALV dan ook vooral stil gestaan bij de onderwerpen waarover gestemd moest worden en de onderwerpen waarover vragen waren gesteld.

Natuurlijk werd er stilgestaan bij de wijze waarop de digitale ALV gehouden werd. Hoe te stemmen en als je niets wilt vertellen, demp je je microfoon. Ook de chat werd veel gebruikt.

We zijn supertrots op de wijze waarop iedereen hiermee is omgegaan en het werd dan ook een prettige, soepele en efficiënte vergadering, waarin ook iedereen zijn vragen heeft kunnen stellen.

Een aantal belangrijke onderwerpen en besluiten waarover we je nu alvast willen informeren:

Begroting

Begroten in Corona-tijd is erg onzeker. Duidelijk is wel dat de komende tijd de baromzet fors lager zal zijn en dat de aanwas van nieuwe leden dit jaar vooralsnog is uitgebleven. Ook de komende jaren zal de baromzet en het ledenaantal lager zijn. Hoe lang en hoeveel weten we natuurlijk niet. Duidelijk is dat we 2020 en waarschijnlijk ook de komende paar jaren een verlies zullen realiseren, maar zeer waarschijnlijk zullen we het met de liquide middelen gaan redden. Wanneer het ‘nieuwe normaal’ er is, zal het ledenaantal en de baromzet de nodige aandacht moeten krijgen.

Baanrenovatie

De subsidiebeschikking voor de baanrenovatie is ontvangen en de ALV besluit unaniem om tot renovatie in augustus van dit jaar over te gaan. Omdat het open toernooi niet doorgaat zal gekeken worden of er misschien al een weekje eerder begonnen kan worden. Uiteraard zullen jullie hierover te zijner tijd nader worden geïnformeerd.

Vacatures bestuur

Jeanette is nu officieel afgetreden als bestuurslid. Binnen het bestuur zullen we op een passende manier afscheid nemen. Peter heeft aangegeven dat dit jaar zijn laatste jaar als penningmeester zal zijn. Hij is dan 10 jaar penningmeester geweest en is van mening dat het goed voor de club is dat er dan iemand anders opstaat om de financiën van VLTC te beheren. Ook Josée is van plan er aan het einde van dit jaar mee te stoppen.

Dit betekent dat er nu een vacature is en dat er volgend jaar ook een vacature komt. Dus, mocht je interesse hebben of gewoon benieuwd zijn of het iets voor jou is, meld je bij één van de bestuurders of stuur een berichtje naar bestuur@vltconline.nl.

Ongeveer een uur na de opening sluit Hans de vergadering weer met daarbij het verzoek om in de chat aan te geven hoe de deelnemers de digitale ALV hebben ervaren. Leuk om te zien dat de reacties zo positief zijn! Volgend jaar hopen we weer een gewone ALV te kunnen houden, maar we denken erover na om de statuten aan te laten passen om daarin de mogelijkheid van een digitale ALV op te nemen, zodat we dan niet afhankelijk zijn van een tijdelijke noodwet.

 

Nieuws overzicht