Van de voorzitter (coronavirus)

Het kabinet heeft vanmiddag nieuwe maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Deze maatregelen worden vanuit de KNLTB ondersteund en wij als VLTC conformeren ons uiteraard hieraan. 

Daarom hebben we als bestuur besloten clubbijeenkomsten als overleggen, vergaderingen, evenementen, vieringen en vergaderingen vanaf nu af te gelasten!

Dit vooralsnog tot einde deze maand!

Dit betekent concreet voor VLTC, dat er geen toernooien, geen open dag, geen evenementen, geen bardienst, geen ALV en nog geen grote schoonmaak gehouden zal worden. Derhalve zal de kantine deze periode ook gesloten zijn.

Verder alleen activiteiten mits de richtlijnen van de RIVM in acht worden genomen. Dat betekent dat er best vrij tennis gespeeld kan worden en dat trainingen afhankelijk van de groepsgrootte wat ons betreft vooralsnog doorgang kunnen vinden. Mits uiteraard de richtlijnen van de RIVM in acht worden genomen. De trainers hebben hierin uiteraard een eigen verantwoordelijkheid en maken ook zelf keuzes. De trainers zullen dit met de leerlingen communiceren.

Ik verwacht ook dat de urgentie bij alle leden wordt beseft en dat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid in deze toch wel bijzondere situatie neemt.

Namens VLTC heel veel wijsheid, sterkte en begrip in de komende periode!

Namens het bestuur

Hans van Setten

Nieuws Overzicht