Van de voorzitter

Traditiegetrouw gaan we in maart, ondanks het jaarrond lidmaatschap, het seizoen officieel openen.

We doen dat met een feestelijke open dag op zondag 24 maart waarna we op donderdag 28 maart in de ALV een financiële verantwoording afleggen en vooruitblikken op dit  nieuwe seizoen. 

Ook nemen we weer afscheid van aftredende commissieleden en stellen we de nieuwe commissieleden voor. En staan we even stil bij het vertrek van Harrie van Haaren als spelend lid bij  VLTC. Hij blijft gelukkig verbonden als donateur, wat we natuurlijk enorm op prijs stellen.Op 14 maart gaat een enthousiaste groep weer aan de slag met het oppimpen van het clubgebouw  zodat alles er weer spic en span uitziet.

We zijn zeer verheugd dat Astrid Janssens en Jeanette Nijgh zich beschikbaar hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Ze stellen zich even kort aan jullie voor: 
Hallo allemaal, ik wil me even voorstellen omdat mij is gevraagd  om deel te nemen aan het bestuur van onze leuke vereniging. Mijn naam is Astrid Janssens. Moeder van 4 geweldig kinderen, waarvan er 3 ook bij VLTC tennissen. Zelf speel ik ook al een aantal jaren met mijn man Bram en onze vrienden competitie. De afgelopen jaren ben ik, met veel plezier, druk geweest met de jeugdcommissie en de clubkampioenschappen. De jeugdcommissie is inmiddels overgenomen door een nieuw team enthousiaste leden. Dus voor mij ruimte om mijn blik te verruimen naar het bestuur en op deze manier een bijdrage aan VLTC te leveren.

Hallo, even voorstellen. Ik ben Jeanette Nijgh, 60 jaar,  getrouwd met Ab, wij hebben 1 zoon van 30 jaar die samenwoont en 2 prachtige kleinzoons van 1 en 3 jaar. De tennissport hebben mijn ouders doorgegeven. Vanaf mijn 10de jaar was ik op de tennisbaan te vinden. Bij VLTC ben ik al 25 jaar lid, ik ben jaren actief geweest in de dagleden commissie. Mijn hobby’s zijn tennis en watersport. De reden dat ik een functie in het bestuur ga bekleden is dat ik VLTC een super gezellige en leuke vereniging vind. Graag wil ik bestuurlijk mijn steentje bijdragen.

Officieel zal de ALV om instemming worden gevraagd, maar ik hoop dat jullie net zoveel vertrouwen in hen hebben als het bestuur. 

Voor zondag 24 maart is de open dag commissie erin geslaagd een zeer gevarieerd programma te maken.  Tijdens deze dag is ook aandacht voor de officiële opening van ons toegangshek en de ingebruikname van de ledverlichting. 

De  bedoeling van de open dag is om naast de leden voor VLTC een leuk programma aan te bieden en de ledenpasjes op te halen ook om VLTC onder de aandacht te brengen. Neem dus maar eens een introducé mee;  dat mag een vriend, een buur een collega of wie dan ook zijn. Laat maar zien hoe het er bij VLTC aan toe gaat en laat ze desnoods ook actief met een racket meedoen! Zo laten we zien dat we als VLTC een zeer gezellige, dynamische, sportieve en actieve vereniging  zijn waar het leuk is om te vertoeven.

Ik hoop jullie de 24e of de 28e te mogen begroeten en wens jullie alvast een mooi seizoen!

 

Nieuws overzicht