Van de Voorzitter

Ik hoop dat jullie net als ik fijne feestdagen achter de rug hebben en dat jullie ook zin hebben in een nieuw jaar vol tennis. We gaan er weer van alles aan doen om onze vereniging in 2019 nog sterker te maken en samen nog meer te genieten van tennis en alles wat daar bij hoort.

Door de onachtzaamheid van een puberaal meisje ben ik in de vakantie omver geskied en heb daar een vervelende schouderblessure aan over gehouden. Door de drukte ten gevolge van de hevige sneeuwval zijn wij ook later teruggekomen, waardoor we de nieuwjaarsreceptie moesten missen. Ik heb gehoord dat Peter namens het bestuur het glas heeft geheven en een toast heeft uitgebracht op een gezond en sportief 2019.

Ik wil me daar graag bij aansluiten en wens dit alle leden hierbij toe.

We staan er met VLTC goed voor, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er om ons heen gebeurt. De tennissport is landelijk, qua ledental, nog steeds dalende en het is daarom niet verkeerd binnen het watersportgebied collega-verenigingen te zoeken om eens te kijken hoe we elkaar kunnen versterken d.m.v. samenwerking. Zo kunnen we wellicht competitieteams bundelen of kunnen we uitwisselingstoernooien organiseren. Idee erachter is dat we vooral met elkaar iets moeten gaan doen om de tennissport levendig te houden.

Ook intern gebeurt er van alles. Zo zien we wat verschuivingen van commissieleden waarbij het opvalt dat ruimte die ontstaat ook direct weer wordt ingevuld. Dit is wellicht het geheim van ons succes binnen VLTC. Het vrijwilligerspotentieel blijft in tact en steeds meer mensen zijn bereid om iets voor VLTC te doen. Zo is de inkoop weer geregeld en wensen we Inge en Lianne veel succes om deze belangrijke taak te vervullen de komende periode.

De ruimte binnen de bestuursformatie hopen we deze maand in te vullen. Ook hier geldt dat er veel mensen zijn die aangeven ambitie te hebben. Het tijdstip van de vraag komt echter niet  altijd op het juiste moment, zodat er niet meteen een match is, maar we  beschikken over een flink potentieel dat we op langere termijn kunnen benutten zodat het voortbestaan ook bestuurlijk geborgd lijkt. Voor de ALV op donderdag 28 maart verwachten we twee nieuwe kandidaten voor te dragen.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst wordt altijd gezegd. In dat opzicht mogen we dan blij zijn met wat de jeugdcommissie voor elkaar krijgt. 130 enthousiaste jeugdleden is iets waar we bij VLTC met recht trots op mogen zijn!

Maar dan is er eerst de Open dag op zondag 24 maart, die nog steeds een beetje geldt als de opening van het seizoen. We zullen dan de toegangspoort officieel openen. We mogen  trots zijn op parkbeheer en wat zij afgelopen jaar allemaal voor elkaar hebben gekregen. De realisatie van een nieuw parkeerterrein en een nieuwe toegang. Een bewijs dat niet alleen inzet belangrijk is maar ook deskundigheid.

Deze twee laatst genoemde elementen wens ik VLTC van harte toe in een succesvol, gezond en gelukkig 2019!!!!

Nieuws overzicht